बांधकाम विभाग श्री. दीपक खांबित यांच्याकडे रामदेव पार्क आवारात नाल्याचे पाणी निचरा होत नसल्याने वाढलेल्या समस्यांबाबत पत्रव्यव्हार करून अधिकाऱ्यास विभागात पहाणीला बोलावले

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top