कोरोना सेंटर आणि विलगीकरण केंद्रामधील महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात मिरा भाईंदर महानगरपालिका आयुक्त श्री. विजय राठोड यांची भेट घेतली आणि महिलांची सुरक्षा वाढवण्याची मागणी केली.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top